بازرگانی و فروش

واحد بازرگانی سنگین آنلاین آمادگی دارد در راستای تامین نیاز ماشین آلات بخش های معدنی و عمرانی کشور اعم از پیمانکاران، شرکت ها و اشخاص حقیقی، و با توجه به توان مالی خریداران و شرایط روز بازار، فرآیند یافتن ماشین آلات مناسب و ارائه پیشنهاد قیمت را به انجام برساند. کارشناسان واحد بازرگانی سنگین آنلاین، پس از دریافت جزئیات تقاضای خرید از طرف مشتریان، با توجه به دسترسی گسترده به مراکز عرضه ماشین آلات در سراسر کشور و بانک های اطلاعاتی مربوطه، در اسرع وقت نسبت به ارائه بهترین پیشنهادات فروش دستگاه، اقدام خواهند نمود. (جهت ارائه درخواست خرید وفروش ماشین آلات به بخش تماس با ما مراجعه کنید)