مدیران ارشد شرکت ها و سازمان ها جهت اخذ تصمیمات کلیدی، نیازمند تحقیقات بازاریابی از طریق کارشناسان خبره می باشند. این مهم به ویژه در ارتباط با بازار ماشین آلات سنگین، با توجه به هزینه های قابل توجه سرمایه گذاری در این بخش از اهمیت بیشتری برخوردار است. واحد تخقیقات بازار ” سنگین آنلاین ” با توجه به سابقه طولانی و ارزنده کارشناسان خود در حوزه های مدیریت و بازاریابی، تا کنون پروژه های تحقیقاتی مختلفی را برای شرکت ها، موسسات و سازمان ها اجرا نموده است. برخی از پروژه های صورت گرفته و همچنین قابل اجرا به شرح زیر می باشد :

  • سهم بازار برندهای مختلف ماشین آلات سنگین ایران
  • تحلیل نیاز ماشین آلات بخش های معدنی و عمرانی کشور
  • بررسی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه ماشین آلات سنگین ایران
  • بررسی بودجه های عمرانی و معدنی سالیانه کشور و تاثیر آن بر بازار ماشین آلات سنگین ایران
  • اثرات تغییرات بازارهای مختلف ( ارز،بورس و …) بر بازار ماشین آلات سنگین ایران

در همین راستا ” سنگین آنلاین ” آمادگی دارد پروژه های تحقیقات بازار را در حوزه ماشین آلات سنگین و بر اساس نیاز شرکت ها، سازمان ها، موسسات و کلیه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی این بخش به انجام برساند.

 

• سهم بازار برندهای مختلف ماشین آلات سنگین ایران

• بررسی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه ماشین آلات سنگین ایران

• اثرات تغییرات بازارهای مختلف ( ارز،بورس و ...) بر بازار ماشین آلات سنگین ایران

• تحلیل نیاز ماشین آلات بخش های معدنی و عمرانی کشور

• بررسی بودجه های عمرانی و معدنی سالیانه کشور و تاثیر آن بر بازار ماشین آلات سنگین ایران

جهت مذاکره و اعلام نیاز برای پروژه‌های تحقیقاتی با ما تماس بگیرید.