مزایده حضوری فروش یک دستگاه گریدر کوماتسو مدل GD37-6H

مزایده حضوری فروش یک دستگاه گریدر کوماتسو مدل GD37-6H

شعبه یک اجرای احکام مدنی شهرستان ابهر – مهلت بازدید از دستگاه ۵ روز پیش از برگزاری مزایده در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۳

عنوان آگهی: مزایده حضوری فروش یک دستگاه گریدر کوماتسو مدل GD37-6H

مزایده گزار: شعبه یک اجرای احکام مدنی شهرستان ابهر

استان: زنجان

تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

شماره کلاسه پرونده: ۹۷۱۴۲۲

تاریخ صدور حکم: ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

زمان برگزاری: ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح مورخه ۹۸/۱۱/۲۳

 

شرح آگهی:

موضوع: ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده)

شعبه صادر کننده: شعبه یک اجرای احکام مدنی شهرستان ابهر/قدیم

 

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

در پرونده کلاسه ۹۷۱۴۲۲ مطروحه در اجرای احکام مدنی، نظر به اینکه کارگاه بتن آماده صایین قلعه و غیره محکوم و علیرغم ابلاغ اوراق اجراییه هیچ اقدامی در جهت پرداخت محکوم به ننموده است؛ اموال بلا معارض محکوم علیه توقیف و از طریق کارشناس ارزیابی شده است.

اینک به لحاظ عدم وصول اعتراض نسبت به ارزیابی، مقرر گردیده  اموال توقیفی از طریق مزایده به فروش برسد.

مزایده از قیمت اعلامی شروع شده و اموال منقول متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.

ده درصد از قیمت مزایده به صورت وجه نقد فی المجلس دریافت می‌شود.

در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاء اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش در دادگاه صادر کننده حکم قابل دریافت بوده و پیش از آن اموال تحویل نخواهد شد.

در صورت نبود مشتری مفاد ماده ۱۳۱ از قانون اجرای احکام مدنی رعایت خواهد شد.

طالبین می‌توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال دیدن نمایند.

 

اموال مورد مزایده و قیمت:

مورد معامله عبارت است از یک دستگاه گریدر کوماتسو مدل GD37-6H به شماره سریال ۵۶۴۹

قیمت دستگاه با توجه به عمر بالای وسیله و لحاظ آیتم‌هایی از قبیل استهلاک و وضعیت ظاهری به قیمت کارشناسی۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل یک میلیارد ریال کارشناسی شده است.

 

زمان و محل برگزاری مزایده حضوری:

محل مزایده: دفتر اجرای احکام مدنی

مورخه: ۹۸/۱۱/۲۳

ساعت: ۱۰ الی ۱۱ صبح

 

اطلاعات تماس:

آدرس: زنجان، ابهر، بلوار معلم، دادگستری ابهر، دفتر اجرای احکام مدنی

تلفن: ۳ – ۳۵۲۴۹۴۸۱ – ۰۲۴

 

منبع آگهی: قدیمی – اجرای احکام مدنی دادگستری ابهر – ۹۸/۱۱/۰۵

کلمات کلیدی: sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله ماشین سنگین
امتیاز شما به این مزایده
۵/۵