مزایده فروش یک دستگاه کامیون بنز کمپرسی

مزایده فروش یک دستگاه کامیون بنز کمپرسی

شهرداری سربیشه – مهلت بازدید و ارائه پیشنهادات: ۹۸/۱۲/۲۲

عنوان آگهی: مزایده فروش یک دستگاه کامیون بنز کمپرسی

مزایده گزار: شهرداری سربیشه

استان: خراسان جنوبی

شماره آگهی: مرحله دوم

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

مهلت بازدید و ارائه پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز ۵ شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۲۲

برگزاری مزایده حضوری: ۸ صبح روز شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۲۴

 

شرح آگهی:

آگهی مزایده حضوری (حراج)

شهرداری سربیشه در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه کامیون بنز کمپرسی مدل ۱۳۸۶ با توجه به کارشناسی جمعا به مبلغ ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از طریق مزایده حضوری حراج اقدام نماید.

لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز ۵ شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۲۲ نسبت به بازدید و بررسی اقدام و پیشنهادات خود را به صورت مکتوب تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

 

شرایط:

 1. کمیسیون حراج رأس ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۲۴ در محل پارکینگ ماشین‌آلات شهرداری سربیشه برگزار خواهد شد.
 2. متقاضیان جهت شرکت در مزایده بایستی نسبت به واریز مبلغ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری ۰۱۰۵۹۰۰۳۹۹۰۰۲ سیبا نزد بانک ملی شعبه سربیشه به عنوان سپرده شرکت در مزایده اقدام و اصل فیش مربوطه را در زمان برگزاری مزایده به اعضاء کمیسیون ارائه نمایند.
 3. برنده مزایده حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت بایستی مبلغ مورد برنده را نقداً به حساب شهرداری واریز و نسبت به خارج نمودن اموال مورد برنده از محوطه شهرداری اقدام نماید. عدم مراجعه در موعد مقرر به منزله انصراف از معامله تلقی و سپرده به نفع شهرداری ضبط و معامله با نفرات بعدی انجام خواهد شد.
 4. اشخاصی که در مزایده برنده نشوند سپرده آنان عینا مسترد خواهد شد.
 5. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 6. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۰۵۶۳۲۶۶۲۵۰۸-۰۵۶۳۲۶۶۳۳۷۰ تماس حاصل فرمایید.
 7. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

 

شرح کالا:

کامیون بنز کمپرسی مدل ۱۳۸۶ – یک دستگاه – قیمت پایه ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ – مبلغ سپرده ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

زینلی – شهردار سربیشه

 

اطلاعات تماس:

آدرس: استان خراسان جنوبی – شهر سربیشه، میدان طالقانی، خیابان مدرس، شهرداری سربیشه

تلفن: ۳۲۶۶۲۵۰۸ – ۰۵۶ و ۳۲۶۶۳۳۷۰ – ۰۵۶

 

منبع آگهی: زینلی – شهردار سربیشه  – ۹۸/۱۲/۱۷

کلمات کلیدی: sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله ماشین سنگین
امتیاز شما به این مزایده
۵/۵

مزایده حضوری فروش کامیون بنز کمپرسی

مزایده حضوری فروش کامیون بنز کمپرسی

شهرداری سر بیشه – مهلت بازدید، دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: ۹۸/۱۲/۲۲

عنوان آگهی: مزایده حضوری فروش کامیون بنز کمپرسی

مزایده گزار: شهرداری سر بیشه

استان: خراسان جنوبی

شماره آگهی: مرحله اول

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

مهلت بازدید و دریافت اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز ۵ شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲

مهلت ارائه پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز ۵ شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲

زمان برگزاری مزایده حضوری: ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

 

شرح آگهی:

((آگهی مزایده حضوری(حراج) مرحله اول))

شهرداری سر بیشه در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه کامیون بنز کمپرسی مدل ۱۳۸۶ با توجه به کارشناسی جمعاً به مبلغ ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از طریق مزایده حضوری(حراج) اقدام نماید.

لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز ۵ شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۲۲ نسبت به بازدید و بررسی اقدام و پیشنهادات خود را به صورت مکتوب تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

 

شرایط:

 1. کمیسیون حراج رأس ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۲۴ در محل پارکینگ ماشین‌آلات شهرداری سر بیشه برگزار خواهد شد.
 2. متقاضیان جهت شرکت در مزایده بایستی نسبت به واریز مبلغ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری ۰۱۰۵۹۰۰۳۹۹۰۰۲ سیبا نزد بانک ملی شعبه سر بیشه به عنوان سپرده شرکت در مزایده اقدام و اصل فیش مربوطه را در زمان برگزاری مزایده به اعضاء کمیسیون ارائه نمایند.
 3. برنده مزایده حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت بایستی مبلغ برنده مزایده را نقداً به حساب شهرداری واریز و نسبت به خارج نمودن اموال مورد مزایده از محوطه شهرداری اقدام نماید. عدم مراجعه در موعد مقرر به منزله انصراف از معامله تلقی و سپرده به نفع شهرداری ضبط و معامله با نفرات بعدی انجام خواهد شد.
 4. اشخاصی که در مزایده برنده نشوند سپرده آنان عیناً مسترد خواهد شد.
 5. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 6. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۰۵۶۳۲۶۶۲۵۰۸ و ۰۵۶۳۲۶۶۳۳۷۰ تماس حاصل فرمایید.
 7. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

 

شرح کالا:

کامیون بنز کمپرسی مدل ۱۳۸۶، تعداد یک دستگاه، قیمت پایه ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، جمع مبلغ سپرده ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

زینلی – شهردار سر بیشه

 

اطلاعات تماس:

آدرس: استان خراسان جنوبی – شهر سر بیشه، میدان طالقانی، خیابان مدرس، شهرداری سر بیشه

تلفن: ۳۲۶۶۲۵۰۸ – ۰۵۶ و ۳۲۶۶۳۳۷۰ – ۰۵۶

فکس: ۳۲۶۶۲۲۲۵ – ۰۵۶

تلفن روابط عمومی: ۳۲۶۶۲۵۰۸ – ۰۵۶ داخلی ۱۹

فکس روابط عمومی: ۳۲۶۶۲۲۲۵ – ۰۵۶

پست الکترونیک: sarbishe.shahrdari@gmail.com

 

منبع آگهی: زینلی – شهردار سر بیشه – ۹۸/۱۲/۱۰

کلمات کلیدی: sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله ماشین سنگین
امتیاز شما به این مزایده
۵/۵