مزایده فروش خودروی بیل مکانیکی p200 رنگ زرد گازوئیلی مدل ۲۰۰۵

مزایده فروش خودروی بیل مکانیکی p200 رنگ زرد گازوئیلی مدل ۲۰۰۵

شعبه دوم اجرای احکام مدنی(ویژه نیابت) دادگستری شهرستان کرج

عنوان آگهی: مزایده فروش خودروی بیل مکانیکی p200 رنگ زرد گازوئیلی مدل ۲۰۰۵

مزایده گزار: شعبه دوم اجرای احکام مدنی (ویژه نیابت) دادگستری شهرستان کرج

استان: البرز

شماره آگهی: ۹۸۱۰۴۶۲۶۱۷۵۰۰۰۰۲

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۰/۲۶

تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

شماره پرونده: ۹۸۲۱۳۶

تاریخ صدور:۱۳۹۸/۱۰/۲۶

شعبه صادر کننده: شعبه دوم اجرای احکام مدنی(ویژه نیابت) دادگستری شهرستان کرج

مزایده حضوری: ۹۸/۱۱/۲۸ از ساعت  ۹  الی ۱۰ صبح

 

شرح آگهی:

موضوع: ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

 

متن آگهی:

مزایده اموال منقول (نوبت اول)

به موجب پرونده کلاسه ۹۸۲۱۳۶ صادره از شعبه ۲ اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران، علیه شرکت جهاد نصر تهران، با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است، خودرو بیل مکانیکی متعلق به این شرکت، توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر است در مورخ  ۹۸/۱۱/۲۸ از ساعت ۹ الی ۱۰ در محل اجرای احکام مدنی از طریق مزایده به فروش برسد. نظریه کارشناسی خودروی بیل مکانیکی رنگ زرد گازوئیلی مدل ۲۰۰۵ به شماره شاسی سریال ۲۲۵۲۹۵۸ سیستم مکانیکی p200 فاقد پلاک ارزش پایه خودرو ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل ششصد میلیون تومان تعیین می‌گردد.

 

توضیحات:

  • مزایده از قیمت ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نظریه کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.
  • ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه‌های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می‌گردد.
  • کلیه هزینه‌های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد.
  • طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد.
  • ضمنا طالبین به شرکت در مزایده می‌توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد .

 

آدرس: اجرای احکام مدنی(ویژه نیابت) دادگستری شهرستان کرج

منبع آگهی: دادورز شعبه نیابت اجرای احکام مدنی ۹۸/۱۰/۲۶

کلمات کلیدی: sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله ماشین سنگین
امتیاز شما به این مزایده
۵/۵