مزایده فروش ماشین‌آلات سنگین، نیمه سنگین، سبک و راهسازی

مزایده فروش ماشین‌آلات سنگین، نیمه سنگین، سبک و راهسازی

مزایده گزار: شهرداری درگهان – مهلت دریافت اسناد تا چهارشنبه ۹۹/۰۳/۰۷

عنوان آگهی: مزایده فروش ماشین‌آلات سنگین، نیمه سنگین، سبک و راهسازی

مزایده گزار: شهرداری درگهان

استان: هرمزگان

شماره آگهی: نوبت دوم

تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ چهارشنبه ۹۹/۰۲/۱۷ تا چهارشنبه ۹۹/۰۳/۰۷

مهلت تحویل اسناد مزایده: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۰۷

بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۰

 

شرح آگهی:

مزایده فروش ماشین‌آلات سنگین، نیمه سنگین، سبک و راهسازی شهرداری درگهان

نوبت دوم

شهرداری درگهان در نظر دارد نسبت به فروش تعداد هفت دستگاه ماشین طبق جدول ذیل از طریق مزایده کتبی عنداللزوم حضوری اقدام نماید.

نوع وسیله نقلیه

مدل سال ساخت

قیمت پایه ریال

مبلغ سپرده شرکت در مزایده ریال

کامیونت کمپرسی دایهاتسو- دلتا

۲۰۰۸

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۵۰.۰۰۰.۰۰۰

کامیونت کمپرسی دایهاتسو- دلتا

۲۰۰۸

۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۴۵.۰۰۰.۰۰۰

سواری پژو پارس

۱۳۸۶

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۰.۰۰۰.۰۰۰

سواری سمند

۱۳۸۸

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۷.۵۰۰.۰۰۰

کامیون زباله کش ایسوز L70NPR

۱۳۸۸

۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۷۵.۰۰۰.۰۰۰

کامیون زباله کش هان ۱۶۰BLE42L

۱۳۸۵

۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۸۰.۰۰۰.۰۰۰

لودر G40ZL

۲۰۰۸

۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰

 1. متقاضیان می‌بایست ضمن مطالعه شرایط مزایده و بازدید از اموال مزایده‌ای، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۰۷ مبلغ سپرده شرکت در مزایده هر یک از ماشین‌آلات را بصورت ضمانت نامه بانکی با رجه نقد بحساب شماره ۰۱۰۲۷۶۲۸۵۲۰۰۲  نزد بانک ملی به نام سپرده شهرداری درگهان وارز و همراه با اسناد مزایده در پاکت دربسته به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
 2. مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ چهارشنبه ۹۹/۰۲/۱۷ تا چهارشنبه ۹۹/۰۳/۰۷
  آدرس: درگهان، بلوار خلیج فارس، شهرداری درگهان، دبیرخانه.
 3. محل و مهلت تحویل اسناد مزایده: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۰۷
  آدرس: درگهان شهرداری درگهان دبیرخانه شهرداری.
 4. تاریخ و ساعت بازگشایی پاکت‌ها: کمیسیون مزایده راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۰ در محل سالن اجتماعات شهرداری تشکیل و باکت های واصله را مفتوح و براساس قانون برگزاری مزایده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و شرایط مندرج در اوراق مزایده ضمن مقایسه قیمت‌های به دست آمده بررسی و متعاقب آن نسبت به تعیین برنده با برندگان در آینده اقدام خواهد نمود.

  تبصره:
  در صورتیکه شخص حقیقی و حقوقی متقاضی خرید کلیه دستگاه‌ها به صورت یکجا باشد شهرداری می‌تواند ضمن رعایت صرفه و صلاح شهرداری کلیه ماشین‌آلات مورد مزایده را به متقاضی واگذار نماید.

 5. فروش خودروها به صورت نقدی می‌باشد.
 6. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و از این باب، طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی از سوی پیشنهاد دهنده، قابل پذیرش نخواهد بود.
 7. کلیه هزینه های نقل و انتقال سند (دارایی و محضری و مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث به عهده خریدار می‌باشد.
 8. پرداخت مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ریال بابت خرید اسناد مزایده.
 9. برنده می بایست حداکثر ظرف ۷ روز از ابلاغ نسبت به واریز کل بها اقدام نماید.
 10. در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 11. سایر شرایط و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مندرج  می‌باشد.
 12. ضمانت نامه در پاکت (الف)، ارائه کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی و ارائه کد اقتصادی و کپی آگهی آخرین تغییرات ثبتی برای شرکت‌های حقوقی، تعهدنامه در پاکت (ب)، پیشنهاد قیمت در پاکت (ج) به صورت دربسته لاک و مهر شده از سوی شرکت کننده ارائه می‌گردد.
 13. شرکت کنندگان باید مبلغ درج شده در اسناد مزایده را جهت هر کدام از ماشین‌ها جداگانه به عنوان تضمین شرکت در مزایده به صورت واریز نقدی و یا ضمانت نامه بانکی به همراه سایر اسناد تحویل نمایند.
 14. دستگاه ها با وضع موجود واگذار خواهد شد.

 

اطلاعات تماس:

آدرس: استان هرمزگان – جزیره قشم درگهان – بلوار خلیج فارس – خیابان امام شافعی

تلفن تماس: ۲ – ۳۵۲۶۵۱۰۰- ۰۷۶

نمابر: ۳۵۲۶۲۱۰۰ – ۰۷۶

سایت: www.pavehcity.ir

منبع آگهی: روابط عمومی شهرداری درگهان – ۹۹/۰۲/۱۷

کلمات کلیدی: sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله ماشین سنگین
مزایده فروش ماشین‌آلات سنگین، نیمه سنگین، سبک و راهسازی -MOZ-99-02-24-1 - 1
امتیاز شما به این مزایده
۵/۵