مزایده ماشین‌آلات راه‌سازی

مزایده ماشین‌آلات راه‌سازی

پشتیبانی منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش – مهلت دریافت اسناد: ۹۸/۱۲/۱۰

عنوان آگهی: مزایده ماشین‌آلات راه‌سازی

مزایده گزار: پشتیبانی منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

استان: هرمزگان

شماره آگهی: نوبت دوم

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

مهلت دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری مورخ ۹۸/۱۲/۱۰

مهلت بازدید: تا پایان وقت اداری مورخ ۹۸/۱۲/۱۸

مهلت تحویل پاکت: پایان وقت اداری ۹۸/۱۲/۱۹

 

شرح آگهی:

آگهی فراخوان مزایده عمومی

نوبت دوم

نام سازمان مزایده گزار: پشتیبانی منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

آدرس دستگاه مزایده گزار: بندرعباس، اسکله شهید باهنر، منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش / ستاد پشتیبانی تلفن ۰۷۶۳۳۵۴۲۲۲۸

 

موضوع مزایده: ماشین‌آلات راه‌سازی

نوع دستگاه

تعداد

وضعیت

دستگاه حفاری رودهدر

یک دستگاه

آماده به کار

دستگاه حفاری دریل واگن

یک دستگاه

آماده به کار

دستگاه دریل جامبو (خرج گذار)

یک دستگاه

آماده به کار

بیل چرخ لاستیکی هپکو مدل ۹۱۲

یک دستگاه

تعمیر

قاب بتون ریزی حفاری لاینینگ

 

مستعمل

سایر اطلاعات تکمیلی دستگاه های قید شده در فرم شرایط درج گردیده.

 

شرایط شرکت در مزایده:

  • نوع تضمین شرکت در مزایده: واریز به حساب شماره ۵۱۵۱۵۷۵۴۵۶۰۰۸ به نام سپرده پیمانکاران و یا ضمانت‌نامه بانکی در وجه منطقه یکم امامت نداجا
  • مبلغ تضمین شرکت در مزایده: ۱۰% قیمت پیشنهادی
  • مهلت دریافت اسناد: از تاریخ چاپ نوبت اول آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۹۸/۱۲/۱۰
  • مهلت بازدید: از تاریخ چاپ نوبت اول آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۹۸/۱۲/۱۸
  • مهلت تحویل پاکت: پایان وقت اداری ۹۸/۱۲/۱۹
  • زمان مزایده و محل قرائت پیشنهادها: ساعت ۸ روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۲۰ در محل دریافت اسناد می‌باشد.

 

توجه:

  • شرکت خریداران در مزایده و ارائه پیشنهادها به منزله قبول شروط و تمامی تکالیف تعیین شده از سوی نداجا می‌باشد.
  • نداجا در راستای صرفه و صلاح خود در رد یا قبول هریک از پیشنهادها به هر عنوان که صلاح بداند مختار است.
  • هزینه درج آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می‌باشد.
  • حضور شرکت کننده در روز جلسه الزامی می‌باشد.

فرماندهی پشتیبانی منطقه یکم امامت نداجا

 

اطلاعات تماس:

آدرس: هرمزگان – بندرعباس، اسکله شهید باهنر، منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش / ستاد پشتیبانی

تلفن: ۰۷۶۳۳۵۴۲۲۲۸

منبع آگهی: فرماندهی پشتیبانی منطقه یکم امامت نداجا – ۹۸/۱۲/۰۳

کلمات کلیدی: sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله ماشین سنگین
امتیاز شما به این مزایده
۵/۵