نام واحد :
یزد تیوبلس
نوع فعالیت :
انواع  رینگ و لاستیک کامیونی و سواری و باری
آدرس :
یزد، پایانه بار، جنب پمپ بنزین
0913855984709138559847