نام واحد :
کاردان تجارت آسیا
نوع فعالیت :
واردات قطعات اصلی کامیونهای هوو
نام مدیر :
نوری
آدرس :
ج ساوه، شاطره، نبش پاساژ مهران
0215634727002156347270
56347270