نام واحد :
چین یدک
نوع فعالیت :
قطعات و تعمیرات تخصصی ماشین آلات راه
نام مدیر :
ثابتی
آدرس :
اصفهان، ذوب آهن ، منطقه کرسگان،
0313788755203137887552
37887552