نام واحد :
پیشگام صنعت اصفهان
نوع فعالیت :
کلیه لوازمان محورماموت ، ترک و دستگاههای
نام مدیر :
جدیدیان
آدرس :
اصفهان، خ امیرکبیر
0313386097503133860975
33871375