نام واحد :
واشر سازی مرکزی
نوع فعالیت :
انواعع واشرهای نسوز، سیم دار، گسکت، پکین
آدرس :
بندرعباس، مجتمع بزرگ کارگزاری
0917655638509176556385