نام واحد :
واشر سازی سالار
نوع فعالیت :
تولید کننده واشر نسوز سبک و سنگین
نام مدیر :
هاشمی
آدرس :
تبریز، دیزل آباد اول، پاساژ اتحاد
0413447688404134476884
34476884