نام واحد :
واشر سازی آسیا
نوع فعالیت :
ساخت واشر ماشین های سنگین
آدرس :
تبریز، دیزل آباد اول، گاراژ بزرگ
0413445095104134450951
34450951