نام واحد :
واشر ثابت
نوع فعالیت :
انواع واشر خودروهای سبک و سنگین
نام مدیر :
هاشمی
آدرس :
تبریز، دیزل آباد اول، نبش گاراژ شمس جدید
0413445790204134457902
34457902