نام واحد :
واشر بری آسیا
نوع فعالیت :
سازنده انواع واشرهای نسوز
نام مدیر :
یوسفی
آدرس :
مرودشت، کمربندی، بلوار کارگر
0714334120607143341206
43341206