نام واحد :
واشرسازی ملت
نوع فعالیت :
ساخت انواع واشر سبک و سنگین
آدرس :
اصفهان، خ مشیرالدوله
0313386789803133867898
33867898