نام واحد :
نوین واشر
نوع فعالیت :
تولید کننده انواع واشر ماشین های سنگین
نام مدیر :
رحماندوست
آدرس :
تبریز، دیزل آباد ، خ رسالت، پاساژ آذری
0413445741204134457412
34457412