نام واحد :
لوله کشی کامیون
نوع فعالیت :
تعویض انواع سوپاپ بادی ، کیسه باد، تنظیم م
نام مدیر :
شهبا-مصطفی
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913942694709139426947