نام واحد :
لوله کشی کامیون
نوع فعالیت :
لوله کشی و تعویض انواع سوپاپ باد
نام مدیر :
شهبا-حسن
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913045308709130453087