نام واحد :
لنت کوبی محمد
نوع فعالیت :
بازو بست انواع چرخ ماشینهای سنگین
نام مدیر :
شهسواری
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913956943509139569435