نام واحد :
فنر سازی
نوع فعالیت :
کمک فنر سازی
نام مدیر :
امیر
آدرس :
قم، جاده قدیم تهران، روبروی مخابرات
0912749093909127490939