نام واحد :
فروشگاه پیام
نوع فعالیت :
لوازم برقی انواع خودروهای سنگین و سبک
نام مدیر :
عباسی
آدرس :
خ ملت، کوچه آذرطوس، پاساژ رضا، پ 21
0213399143702133991437
36610384