نام واحد :
فروشگاه واحد
نوع فعالیت :
 انواع لاستیک های راهسازی باری و سواری
نام مدیر :
واحد
آدرس :
امیر کبیر، پاساژ کوشانپور، پ33
0213311970302133119703
33937729