نام واحد :
فروشگاه مرادی
نوع فعالیت :
مرکز پخش دینام و ارستارت چینی
نام مدیر :
مرادی
آدرس :
خ ملت، کوچه آذرطوس، پاساژ رضا، پ 64
0213397941002133979410
33970781