نام واحد :
فروشگاه حکیمیان
نوع فعالیت :
انواع پیچ و مهره آهنی، گالوانیزه، خشکه، آلن و
نام مدیر :
حکیمیان
آدرس :
مشهد، خ کوشش 13
0513854513005138545130
38545130