نام واحد :
فروشگاه ثمری
نوع فعالیت :
فروش انواع فنر و لوازم زیرشاسی
نام مدیر :
ثمری
آدرس :
همدان ، جاده ملایر
0918111358609181113586