نام واحد :
فروشگاه ایمانزاده
نوع فعالیت :
مرکز توزیع قطعات یدکی لودرهای  چینی
نام مدیر :
ایمانزاده
آدرس :
زرند مقابل بان پارسیان، پ 93
0216668887202166688872
6668873