نام واحد :
شیراز واشر
نوع فعالیت :
ساخت انواع واشر صنعتی، نفت، گاز و ماشینی
آدرس :
شیراز، بلوار امیر کبیر، ترمینال باربری
0713822352907138223529
38328007