نام واحد :
شرکت کیانسوز اداک
نوع فعالیت :
مشاور و طراحی قطعات صنعتی خاص
نام مدیر :
سلمانی
آدرس :
امیرکبیر، کوچه کتانه، ک منصورالحکما، پ90
0213395684902133956849
33919585