نام واحد :
روند پارتس
نوع فعالیت :
پخش قطعات استارت و دینام انواع آفتامات و
نام مدیر :
خضریان
آدرس :
خ ملت، کوچه آذرطوس، پاساژ سبحان، پ 80
0213395801802133958018
33958187