نام واحد :
خدمات فنی
نوع فعالیت :
خدمات فنی ولو و رنو
نام مدیر :
نجارزاده
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913278455009132784550