نام واحد :
خدمات فنی ولو
نوع فعالیت :
تعمیر و فروش قطعات محصولات سایپا دیزل
نام مدیر :
گلباریخانی
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913145400409131454004