نام واحد :
جهان واشر
نوع فعالیت :
تولید و فروش انواع واشرجات ماشینی و صنعتی
آدرس :
شیراز، بلوار امیر کبیر
0917245349309172453493