نام واحد :
جهان نسوز
نوع فعالیت :
بورس انواع فرآورده های نسوز
نام مدیر :
شاه پلنگی
آدرس :
امیرکبیر، ناظم الاطباء، پ142
0213392296602133922966
33922966