نام واحد :
تک تایر
نوع فعالیت :
انواع لاستیک ماشین های سنگین و سبک
نام مدیر :
امینی
آدرس :
امیر کبیر، پاساژ مرکزی، پ84
0213352355502133523555
33523557