نام واحد :
تکنو واشر
نوع فعالیت :
تولید انواع واشرهای ماشین های سنگین
نام مدیر :
عبدلی
آدرس :
خ ساوه، شاطره ، پاراژ رضا بیک
0215524224602155242246
55242246