نام واحد :
تکلان توس
نوع فعالیت :
پخش پمپ های سنگین و واشرهای سر سیلندر
نام مدیر :
نگهبان
آدرس :
خ ملت، کوچه آذر طوس، پاساژهدایت، پ43
0213393512702133935127
33911086