نام واحد :
تعمیرگاه موتور دیزل
نوع فعالیت :
تعمیرات فنی هوو، دانگ فنگ، فراز، آکسور
نام مدیر :
محیاپور-کاظم
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913179631209131796312