نام واحد :
تعمیرگاه مجاز
نوع فعالیت :
تعمیرات فنی ایسوزو، فوتون، هیوندا
نام مدیر :
غضنفری
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913347598209133475982