نام واحد :
تعمیرگاه دیزل کار
نوع فعالیت :
تعمیرات انواع کامیون ثابت وسیار
نام مدیر :
صادقی
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913279752409132797524