نام واحد :
تعمیرگاه دیزل ولو
نوع فعالیت :
تعمیرات فنی ولو
نام مدیر :
فرهادی
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913347489909133474899