نام واحد :
تعمیرگاه اعتقادی
نوع فعالیت :
تعمیرات تخصصی گیربکس، دیفرانسیل وکلا
نام مدیر :
اعتقادی
آدرس :
مشهد، خ کوشش 12 و 14
0513342023505133420235
33420235