نام واحد :
ایران واشر
نوع فعالیت :
سازنده انواع واشرالات صنعتی و راهسازی
نام مدیر :
اخلاقی
آدرس :
شیراز، ترمینال باربری، مجتمع مهدیار
0713842608007138426080
38426080