نام واحد :
آلمان فنر
نوع فعالیت :
جوشکاری و آهنگری انواع فنر
نام مدیر :
سالاری
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913651627409136516274