نام واحد :
آریا نسوز
نوع فعالیت :
برورس انواع واشرهای لاستیکی و صنعتی
آدرس :
امیرکبیر، ناظم الاطباء، پاساژ مشرقی، پ7
0213390188202133901882
33937216