پاویون ایران در ششمین دوره نمایشگاه
پاویون ایران در ششمین دوره نمایشگاه تخصصی صنعت و معدن ایروان
دومین همایش و نمایشگاه تخصصی معادن و صنایع فلزات غیر آهنی