۱۰ روش موثر جهت کاهش هزینه در هر تن (Cost Per Ton) استخراج معدن

یکی از عوامل مهم در بخش معدن، کنترل و کاهش هزینه در هر تن استخراج است. غیر از هزینه‌های تعمیرات دستگاه‌های مورد استفاده که تاثیر مستقیم و عمده بر آن دارد.

2 - M - Y -99.02.14 - 10 روش موثر جهت کاهش هزینه در هر تن (Cost Per Ton)استخراج معدن - 10

یکی از عوامل مهم در بخش معدن، کنترل و کاهش هزینه در هر تن استخراج است. غیر از هزینه‌های تعمیرات دستگاه‌های مورد استفاده که تاثیر مستقیم و عمده بر آن دارد.
شرایط خاص و حساس اقتصاد دنیا و کشور ما، موجب پدید آمدن چالش‌های جدیدی برای هر کسب و کار گردیده و شرکت‌های معدنی و راه‌سازی نیز از این موضوع مستثنی نیستند.
به همین دلیل کاهش هزینه‌ها و افزایش هر چه بیشتر بازدهی و بهره‌برداری همواره باید در دستورکار شرکت‌ها قرار گرفته تا موجب عدم بروز هرگونه مشکل در گردش مالی و میزان سود دهی آنها گردد.

برای دستیابی به این مهم می‌توان به صورت کلی به موارد زیر نیز اشاره نمود:
۱. آماده سازی محل بارگیری ۲. بارگیری بهینه هر پاکت ۳. بارگذاری ایده‌آل ۴. ارتفاع محل بارگیری
۵. آماده سازی پاکت و قطعات مربوط به آن ۶. ساخت جاده‌های استاندارد تردد برای بهره‌وری و ایمنی بیشتر
۷. شرایط سطح جاده‌ها ۸. میزان بار کامیون‌ها ۹. محل تخلیه بار کامیون‌ها ۱۰. نظارت در سایت

۱۰ روش موثر جهت کاهش هزینه در هر تن (Cost Per Ton) استخراج معدن

یکی از عوامل مهم در بخش معدن، کنترل و کاهش هزینه در هر تن استخراج است. غیر از هزینه‌های تعمیرات دستگاه‌های مورد استفاده که تاثیر مستقیم و عمده بر آن دارد.

شرایط خاص و حساس اقتصاد دنیا و کشور ما، موجب پدید آمدن چالش‌های جدیدی برای هر کسب و کار گردیده و شرکت‌های معدنی و راه‌سازی نیز از این موضوع مستثنی نیستند.

به همین دلیل کاهش هزینه‌ها و افزایش هر چه بیشتر بازدهی و بهره‌برداری همواره باید در دستورکار شرکت‌ها قرار گرفته تا موجب عدم بروز هرگونه مشکل در گردش مالی و میزان سود دهی آنها گردد.

 

برای دستیابی به این مهم می‌توان به صورت کلی به موارد زیر نیز اشاره نمود:

  1. آماده سازی محل بارگیری؛

هدف  اصلی در بارگیری کامیون‌ها در معادن، به حداقل رساندن تعداد و زمان بارگذاری می‌باشد. به همین منظور در صورت استفاده از لودر جهت بار زدن کامیون‌ها، حداقل باید ۲ برابر طول کامیون برای لودر فضا در نظر و طراحی نمود تا بارگیری ایمن و سریع صورت پذیرد.

2 - M - Y -99.02.14 - 10 روش موثر جهت کاهش هزینه در هر تن (Cost Per Ton)استخراج معدن - 1
2 - M - Y -99.02.14 - 10 روش موثر جهت کاهش هزینه در هر تن (Cost Per Ton)استخراج معدن - 2
  1. بارگیری بهینه هر پاکت؛

جهت بارگذاری هر چه بهینه تر پاکت‌ها توصیه می‌گردد که آنها از سطح زمین بارگیری شده و از بارگیری از گوشه‌ها پرهیز گردد. همچنین از ثابت کننده دور موتور در دور بالا استفاده شده تا موجب عملکرد و سرعت سیستم هیدرولیک ، راندمان سوخت و کاهش ساییدگی تایرها گردد.

  1. بارگذاری ایده‌آل؛

زمان بارگذاری ایده آل ۲ دقیقه و با ۴ یا ۵ مرتبه بارگیری برای هر کامیون می‌باشد. در صورت استفاده از لودر چرخ لاستیکی زاویه آن با کامیون در زمان بارگذاری باید ۹۰ درجه (بارگذاری شکل “V” ) و در صورت استفاده از بیل مکانیکی (در روش بارگیری با چرخش کم بیل مکانیکی) کامیون باید در ارتفاع پایین تر و در زیر بیل قرار گیرد.

2 - M - Y -99.02.14 - 10 روش موثر جهت کاهش هزینه در هر تن (Cost Per Ton)استخراج معدن - 3
2 - M - Y -99.02.14 - 10 روش موثر جهت کاهش هزینه در هر تن (Cost Per Ton)استخراج معدن - 4 - 1
  1. ارتفاع محل بارگیری؛

برای بارگیری بهینه و ایمن ، ارتفاع محل بارگیری نسبت به محل قرار گیری کامیون‌ها هنگام بارگذاری برای لودرها نباید از ۱۵ متر تجاوز کند. در صورت استفاده از بیل مکانیکی جهت بار گذاری حد این ارتفاع میزان طول استیک بیل مربوطه می‌باشد.

  1. آماده سازی پاکت و قطعات مربوط به آن؛

همواره سعی در استفاده از پاکت و ناخن های مناسب و متناسب با مواد مورد نظر جهت بارگذاری داشته تا موجب دوام و در نتیجه کاهش هزینه‌های جایگزین کردن آنها و در نهایت افزایش بازدهی دستگاه‌ها گردد.

2 - M - Y -99.02.14 - 10 روش موثر جهت کاهش هزینه در هر تن (Cost Per Ton)استخراج معدن - 5
2 - M - Y -99.02.14 - 10 روش موثر جهت کاهش هزینه در هر تن (Cost Per Ton)استخراج معدن - 6
  1. ساخت جاده‌های استاندارد تردد برای بهره‌وری و ایمنی بیشتر؛

به منظور برخورداری از جابجایی ایمن و تردد کامیون‌ها با سرعت بالا ، جاده‌ها می‌باید دارای عرض ۳ برابر عرض کامیون‌ها بوده و همچنین شیب خطی آنها نیز نباید از ۸% تجاوز نماید. شایان ذکر است که این جاده‌ها همواره می‌باید از دید کافی و هره خاکی نیز برخوردار باشد تا مانع از بروز تصادف و حوادث ناگوار گردد.

  1. شرایط سطح جاده‌ها؛

نگاه داری از جاده‌ها جهت رفت و آمد کامیون‌ها بسیار مهم است. سطح این جاده‌ها می‌باید همیشه هموار نگه داشته شده و میزان  گرد و خاک در آنها با استفاده از کامیون‌های آب پاش کنترل شود تا موجب افزایش ایمنی و بازدهی دستگاه‌ها گردد. در واقع کیفیت خوب جاده‌های مذکور موجب افزایش بهره برداری و کاهش مصرف سوخت کامیون‌ها می‌گردد.

2 - M - Y -99.02.14 - 10 روش موثر جهت کاهش هزینه در هر تن (Cost Per Ton)استخراج معدن - 7
2 - M - Y -99.02.14 - 10 روش موثر جهت کاهش هزینه در هر تن (Cost Per Ton)استخراج معدن - 8
  1. میزان بار کامیون‌ها؛

به منظور افزایش ایمنی، مصرف سوخت بهینه و کاهش میزان فرسایش لاستیک ها همواره از قانون ۱۰/۱۰/۲۰ استفاده نمایید. هیچگاه ۱۰% کل بارها نباید از ۱۰% میزان بار معین کامیون‌ها بیشتر شده و همچنین هیچ باری نباید از ۲۰% بار معین کامیون تجاوز کند.

  1. محل تخلیه بار کامیون‌ها؛

محل تخلیه بار کامیون‌ها می‌باید از فضای کافی برخوردار باشند. در حقیقت به منظور برخورداری از ایمنی بالا و داشتن زمان ایده‌آل جهت تخلیه بار این فضا می‌باید حداقل ۳ برابر طول کامیون‌ها باشد.  شایان ذکر است که در شرایط ایده آل مراحل قرار گرفتن در محل صحیح تخلیه، تخلیه و ترک محل تخلیه نبایست از ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه تجاوز نماید.

2 - M - Y -99.02.14 - 10 روش موثر جهت کاهش هزینه در هر تن (Cost Per Ton)استخراج معدن - 9
2 - M - Y -99.02.14 - 10 روش موثر جهت کاهش هزینه در هر تن (Cost Per Ton)استخراج معدن - 10
  1. نظارت در سایت؛

با استفاده از ناظران مقیم در سایت به منظور رویکرد هماهنگ در بار گیری کار آمد، برخورداری از جاده‌های استاندارد، بهره بری با بازدهی بالا و کار با رعایت حداکثری شرایط ایمنی همواره تضمین کننده دارا بودن حداقل هزینه در هر تن استخراج می‌باشد.

کلمات کلیدی: sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله ماشین سنگین
امتیاز شما به این مقاله
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد