• قیمت طلای 18 عیار
 • ([tagju key='geram18' id='p'])
  قیمت روز
 • ([tagju key='geram18' id='dp']%)
  تغییر روزانه
 • تاریخ :
 • ([tagju key='geram18' id='h'])
  بالاترین نرخ امروز
 • ([tagju key='geram18' id='l'])
  پایین ترین نرخ امروز
 • قیمت هر مثقال طلا
 • ([tagju key='mesghal' id='p'])
  قیمت روز
 • ([tagju key='mesghal' id='dp']%)
  تغییر روزانه
 • تاریخ :
 • ([tagju key='mesghal' id='h'])
  بالاترین نرخ امروز
 • ([tagju key='mesghal' id='l'])
  پایین ترین نرخ امروز
 • قیمت هر انس طلا
 • ([tagju key='ons' id='p'])
  قیمت روز
 • ([tagju key='ons' id='dp']%)
  تغییر روزانه
 • تاریخ :
 • ([tagju key='ons' id='h'])
  بالاترین نرخ امروز
 • ([tagju key='ons' id='l'])
  پایین ترین نرخ امروز
 • قیمت سکه بهار آزادی
 • ([tagju key='sekeb' id='p'])
  قیمت روز
 • ([tagju key='sekeb' id='dp']%)
  تغییر روزانه
 • تاریخ :
 • ([tagju key='sekeb' id='h'])
  بالاترین نرخ امروز
 • ([tagju key='sekeb' id='l'])
  پایین ترین نرخ امروز
 • قیمت سکه بهار امامی
 • ([tagju key='sekee' id='p'])
  قیمت روز
 • ([tagju key='sekee' id='dp']%)
  تغییر روزانه
 • تاریخ :
 • ([tagju key='sekee' id='h'])
  بالاترین نرخ امروز
 • ([tagju key='sekee' id='l'])
  پایین ترین نرخ امروز
 • قیمت سکه نیم بها
 • ([tagju key='nim' id='p'])
  قیمت روز
 • ([tagju key='nim' id='dp']%)
  تغییر روزانه
 • تاریخ :
 • ([tagju key='nim' id='h'])
  بالاترین نرخ امروز
 • ([tagju key='nim' id='l'])
  پایین ترین نرخ امروز
 • قیمت دلار
 • ([tagju key='price_dollar' id='p'])
  قیمت روز
 • ([tagju key='price_dollar' id='dp']%)
  تغییر روزانه
 • تاریخ :
 • ([tagju key='price_dollar' id='h'])
  بالاترین نرخ امروز
 • ([tagju key='price_dollar' id='l'])
  پایین ترین نرخ امروز
 • قیمت یورو
 • ([tagju key='price_eur' id='p'])
  قیمت روز
 • ([tagju key='price_eur' id='dp']%)
  تغییر روزانه
 • تاریخ :
 • ([tagju key='price_eur' id='h'])
  بالاترین نرخ امروز
 • ([tagju key='price_eur' id='l'])
  پایین ترین نرخ امروز
 • قیمت پوند
 • ([tagju key='price_gbp' id='p'])
  قیمت روز
 • ([tagju key='price_gbp' id='dp']%)
  تغییر روزانه
 • تاریخ :
 • ([tagju key='price_gbp' id='h'])
  بالاترین نرخ امروز
 • ([tagju key='price_gbp' id='l'])
  پایین ترین نرخ امروز
 • قیمت یوان
 • ([tagju key='price_cny' id='p'])
  قیمت روز
 • ([tagju key='price_cny' id='dp']%)
  تغییر روزانه
 • تاریخ :
 • ([tagju key='price_cny' id='h'])
  بالاترین نرخ امروز
 • ([tagju key='price_cny' id='l'])
  پایین ترین نرخ امروز
 • قیمت انس پلادیوم
 • ([tagju key='palladium' id='p'])
  قیمت روز
 • ([tagju key='palladium' id='dp']%)
  تغییر روزانه
 • تاریخ :
 • ([tagju key='palladium' id='h'])
  بالاترین نرخ امروز
 • ([tagju key='palladium' id='l'])
  پایین ترین نرخ امروز
 • قیمت انس پلاتین
 • ([tagju key='platinum' id='p'])
  قیمت روز
 • ([tagju key='platinum' id='dp']%)
  تغییر روزانه
 • تاریخ :
 • ([tagju key='platinum' id='h'])
  بالاترین نرخ امروز
 • ([tagju key='platinum' id='l'])
  پایین ترین نرخ امروز
 • قیمت نفت برنت
 • ([tagju key='oil_brent' id='p'])
  قیمت روز
 • ([tagju key='oil_brent' id='dp']%)
  تغییر روزانه
 • تاریخ :
 • ([tagju key='oil_brent' id='h'])
  بالاترین نرخ امروز
 • ([tagju key='oil_brent' id='l'])
  پایین ترین نرخ امروز
 • قیمت نفت سبک
 • ([tagju key='oil' id='p'])
  قیمت روز
 • ([tagju key='oil' id='dp']%)
  تغییر روزانه
 • تاریخ :
 • ([tagju key='oil' id='h'])
  بالاترین نرخ امروز
 • ([tagju key='oil' id='l'])
  پایین ترین نرخ امروز
 • شاخص بورس
 • ([tagju key='bourse' id='p'])
  قیمت روز
 • ([tagju key='bourse' id='dp']%)
  تغییر روزانه
 • تاریخ :
 • ([tagju key='bourse' id='h'])
  بالاترین نرخ امروز
 • ([tagju key='bourse' id='l'])
  پایین ترین نرخ امروز