مزایده یک دستگاه گریدر و یک دستگاه وانت تویوتا

اتحادیه تعاونی های عشایری استان کرمانشاه

مزایده یک دستگاه گریدر و یک دستگاه وانت تویوتا

مزایده گذار: اتحادیه تعاونی‌های عشایری استان کرمانشاه

عنوان آگهی: مزایده یک دستگاه گریدر و یک دستگاه وانت تویوتا

مزایده گزار: اتحادیه تعاونی های عشایری استان کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

مهلت بازدید و دریافت اسناد: ۹۸/۱۰/۱۹

زمان برگزاری مزایده حضوری: ۹۸/۱۰/۲۱

  

آگهی مزایده:

اتحادیه تعاونی‌های عشایری استان کرمانشاه در نظر دارد خودروهای ذیل را از طریق مزایده عمومی و به صورت حضوری به بالاترین قیمت پیشنهادی از نرخ پایه کارشناسی به فروش برساند. متقاضیان محترم می‌توانند برای بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و تحویل فیش واریزی از تاریخ ۹۸.۱۰.۱۵  لغایت ۹۸.۱۰.۱۹ در ساعات اداری ۸ الی ۱۳ به انبار شهید لقمانی واقع در جاده سنندج روبه‌روی پارک صنعتی مراجعه کنند.

  1. یک دستگاه گریدر مدل HG180  ۱۳۷۵
  2. یک دستگاه وانت تویوتا دو کابین تیپ هایلوکس مدل ۲۰۱۴ میلادی به رنگ سفید روغنی با شماره پلاک ۸۳۶ ح ۳۹ ایران ۱۹
 

موارد قابل توجه:

  1. کلیه هزینه‌های جانبی مزایده، کارشناسی، نقل و انتقال سند و مالیات نقل و انتقال و دیگر هزینه‌های تبعی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
  2. مبلغ سپرده شرکت در مزایده برای گریدر ۱۰ میلیون تومان و برای وانت تویوتا دوازده میلیون تومان است که شرکت کنندگان می‌باید به حساب ۶۲۳۳۴۷۳۳۳ بانک کشاورزی به نام اتحادیه تعاونی‌های عشایری استان کرمانشاه واریز و به همراه درخواست تعیین نوع خودرو مورد تقاضا، تحویل واحد نقلیه اتحادیه عشایری، مستقر در انبار شهید لقمانی واقع در جاده سنندج روبه‌روی پارک صنعتی نمایند.
  3. انجام مزایده حضوری در انبار شهید لقمانی واقع در جاده سنندج روبه روی پارک صنعتی راس ساعت ده صبح روز شنبه مورخه ۹۸.۱۰.۲۱ صورت می‌گیرد.
  4. اتحادیه تعاونی های عشایری استان کرمانشاه در رد یا قبول کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
 

آدرس و تلفن: کرمانشاه، جاده سنندج روبه‌روی پارک صنعتی، انبار شهید لقمانی

محمد شاهمرادی

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری استان کرمانشاه

امتیاز شما به این مزایده
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد